Legae la Dikgang
Browsing Tag

magaeng

#LucasMangope o bolokilwe

Moeteledipele wa pele ya nagalegae ya Bophuthatswana, Kgosi Lucas Manyane Mangope o bolokilwe kwa motseng wa Motswedi. Mangope o tlhokofetse ka di 18 Ferikgong 2018 a le dingwaga di le 94. Mo gare ga batlaphitlong e ne e le moeteledipele…

Maboa a santse a ratega thata mo magaeng.

Gantsi fa ngwaga o ya fifing go na le dijo di le dintsi tseo di jewang mo magaeng, tseo di bonwang mphiwafela go tswa mo nageng. Sengwe sa dijo tseo ke maboa. Maboa a tlhoga mo seolwaneng kgotsa seolo mo go ba bangwe, mme fa o a epa o tla…