Legae la Dikgang

Ramaphosa o solofetswe go anêgêla Setšhaba ka dikgatô tsa go lwantsha Covid-19

114

Tsholofêlô e ile magoletsa mo go bao ba tsokolêtsang ditsaga gore gongwe lenyôra leo le ntse le aparetse naga le tla fela.

Seno ke fa kantôrô ya Moporêsidêntê Cyril Ramaphosa e sa tswa go itsise gore e tla re mo maabanyaneng a Tlhakole a rogwa, go tla nna le kopanô eo mo go yona Ramaphosa a tla itsiseng Aforika Borwa dikgatô tseo Puso e di tsayang go ya pele go samagana le kanamô ya mogare wa Corona yo o tlhôlang bolwetse jwa Covid-19.

Aforika Borwa ga jaana o mo legatông la boraro la kilêtso ya metsamaô mme legatô leno le akaretsa gareng ga tse dingwe, kilêtso ya kgwêbô ya ntshê. Mathata tota fa motho o lebile gore tota Aforika Borwa ka kakaretso ga a tlhobôgana ka gope le go itshiêla metsi a a masetlhanyana.

Ntlê le go bua ka ‘nwanwa’ naga e eme sejaro go utlwa gore a bana ba santse ba tla boêla sekolong fa Tlhakole a le malatsi a le 15 jaaka go sweditswe morago ga go tlhatlhoga gape ga dikgetse tsa Covid-19.

Mo godimo ga moo, Ramaphosa o solofetswe go anêgêla Setšhaba go le gontsi ka mokgwa yo o tlileng go latêlwa go kêntêla Aforika Borwa mogare, seno e le fa morago ga gore naga e amogêlê mokêntô wa Corona go tswa kwa nageng ya India.

Comments