Legae la Dikgang

19714, palo ya bao ba setseng ba tshwaêditswe ke mogare wa Corona mo Bokone Bophirima

120

8751 ke bao ba fodileng mme 81 ke bao ba setseng ba tlhokafetse

Dipalô tsa bao ba tshwaêtsêgileng ka mogare wa Corona naga ka bophara di ntse di a tlhatlhoga, fela jalo le mo Porôfênseng ya Bokone Bophirima, di ya godimo letsatsi le letsatsi.

Porôfênse ga jaana e setse e na le balwetse ba le 19714 ba Covid-19 eo e bakiwang ke mogare wa Corona.

Sedika sa Bojanala se eteletse pele ka dikgêtse di le 11401 mme se latelwa ke Dr Kenneth Kaunda ka di le 5184 , Ngaka Modiri Molema ka di le 2271 le Dr Ruth Segomotsi Mompati ka di le 730.

Dipalô tsa bao ba fodileng ga jaana di eme jaana:

 • Bojanala : 5470
 • Dr Kenneth Kaunda : 2272
 • Ngaka Modiri Molema : 753
 • Dr Ruth Segomotsi Mompati : 256

Go ya ka dipalô tseo di rebotsweng ke Lefapha la Boitekanêlô mo Bokone Bophirima, Pusoselegae ya Rustenburg e eteletse pele ka dipalo tsa bao ba tshwaêtsêgileng ka dikgêtse di le 8579 mme e latelwe ke:

 • Matlosana ka di le 3385
 • JB Marks di le 1598
 • Madibeng di le 1487
 • Mahikeng di le 1125 le
 • Moses Kotane di le 1102

Dipusoselegae di le tharo mo Porôfênseng di na le dipalo tse di ka fa tlase ga lekgolo mme tsona ke:

 • Moretele kwa Bojanala ka dikgêtse di le 94
 • Ratlou kwa Ngaka Modiri Molema ka dikgêtse di le 69 mme
 • Kagisano Molopo e na le dikgêtse tse di kwa tlase go gaisa di le 49

Go ralala Porôfênse, ke balwetse ba Covid-19 ba le 568 bao ba leng kwa maôkêlong ao a farologaneng mme:

 • 49 ba kwa ICU
 • 117 ba mo oxygen
 • 32 ba tlhoka high care le
 • 49 eo e leng ventilated

Lefapha le itsisitse gore mo palong ya 81 ya bao ba tlhokafetseng:

 • 25 ke ba kwa Matlosana
 • 21 ke ba JB Marks
 • 11 ke ba Rustenburg
 • 6 ke ba Mahikeng
 • 5 ke ba Ditsobotla
 • 3 ke ba Mahikeng
 • 3 ke ba Naledi
 • 2 ke ba Maquassi Hills
 • 2 ke ba Moses Kotane
 • 1 ke wa Kgetleng
 • 1 ke wa Ratlou le
 • 1 wa Tswaing
Comments