Legae la Dikgang

Mogare wa Corona o setse o tshwaêditse batho ba le 19, 137 ga jaana mo Aforika Borwa

130

Go fitlha gompieno 21 Motsheganong 2020, ke batho ba le 19, 137 bao ba setseng ba tshwaêditswe ke mogare wa Corona mo Aforika Borwa ka bophara.

Dipalô tseno di rêbotswe ke Tona ya Boitekanêlô, Dr Zweli Mkhize.

Mkhize o itsisitse dintsho di le 30 gape mme seno se tlisa palôgotlhe ya bao ba tlhokafetseng ka ntlha ya mogare go 369 naga ka bophara.

PorôfênseDikgetse%
Kapa Botlhaba232412.1
Free State1841.0
Gauteng245312.8
Kwa Zulu16938.8
Limpopo1210.6
Mpumalanga950.5
Bokone Bophirima770.4
Kapa Bokone370.2
Kapa Bophirima1215363.5
Eo e sa itsiweng00.0
Palôgotlhe19137100
Palo ya bao ba tshwaêtsegileng go ya ka Diporôfênse le % tseo Diporôfênse di nang le yona fa go lebeletswe naga ka bophara.

Mkhize o tshedisitse bao ba latlhegetsweng ke bamasika ka ntlha ya mogare.

PorôfênseDintsho
Kapa Botlhaba50
Free State6
Gauteng27
Kwa Zulu46
Limpopo3
Mpumalanga0
Kapa Bokone1
Bokone Bophirima1
Kapa Bophirima235
Palôgotlhe369
Dipalô tsa bao ba tlhokafetseng ka mogare wa Corona go ya ka Diporôfênse
Comments