Legae la Dikgang

Mafelô ao batho ba kgobakanang kwa go ôna a okêtsa dipalô tsa tshwaêtsêgô ya Covid-19

128

Mafelo ano a akarêtsa a go rêka, kwa tirong le kwa masong

Jaaka dipalô tsa mogare wa Covid-19 di tsweletse go gola mo Bokone Bophirima le naga ka bophara, Mokhuduthamaga wa Boitekanêlô mo Porôfênseng Madoda Sambatha o tsibositse baagi gore dipalo tseo di leng kwa tlase tsa mogare mo Porôfênseng, di seka tsa ba dira gore ba se tsee mogare ono tsia.

Sambatha o tlhalositse gore ga jaana, bontsi jwa batho ba tshwaêtsêga kwa mafelong ao batho ba kôpanêlang kwa go ôna ao a akaretsang marêkêlô, kwa tirong le kwa masong.

Ga jaana dipalô tsa Covid-19 naga ka bophara di 13524, mme Bokone Bophirima e na le di le 63.

Sedika sa Bojanala se na le dikgêtse di le 41, Ngaka Modiri Molema di le 3, Dr Kenneth Kaunda di le 18 mme Dr Ruth Segomotsi Mompati e na le kgêtse e le 1.

Comments