Legae la Dikgang

Omang yo o fedileng o tlile go dira ka nako ya kilêtso ya motsamao

171

Lefapha la Merêrô ya Bosetšhaba, Bofaladi le tsa Bong kwa nageng ya Botswana le itsisitse gore lekwalôitshupô la Batswana, Omang, le tlile go tswêlêla go dira le fa le fedile ka nako ya kilêtso ya motsamao.

Botswana jaaka dinaga di le dintsi go ralala lefatshe, go akaretsa le baagisani Aforika Borwa, o ka fa tlase ga kilêtso ya motsamao le kgobakano ya batho go latela lerôbôrôbô la Covid-19 leo le tlhôlwang ke mogare wa Corona.

Jaaka fa boOmang ba bangwe ba tlile go fela mo nakong enô, Lefapha le itsisitse gore Batswana ba tswêlêlê go dirisa boOmang ba bona go fitlhêlêla kilêtso ya motsamao le go kgotlhagana ga batho go fela.

Go ya ka Mokwaledi wa Lefapha, Molefi Keaja, seno se dirwa e le gore go seka ga nna dingalô mo Batswaneng go bona ditirêlô tseo di tlhokang Omang.

Comments