Legae la Dikgang

Fa o le moagi wa Botswana, kwa Maun, êla tlhôkô gore go ditau tseo di tsamayang ka koo

176

Go ya ka tshedimosêtso ya Lefapha la Diphologolo, go begilwê fa ditau tse pedi di bonwe kwa kgaolong tsa Polokabatho le Disaneng.

Ka ntlha ya fa ba Lefapha ba le mo motlhaleng wa ditau tseo, baagi ba tsibosiwa gore ba seka ba leka go di tshosa ka go di saesetsa dintšwa kgotsa go di tsosetsa modumo gonne seno se ka dira gore ditau di ba tlhagisetse kotsi.

Go kopiwa gore mongwe yo o ka bonang ditau tseo a letsetse Lefapha mo dinomoreng tseno: 72426378 kgotsa a itsise mapodisi a a gaufi.

Comments