Legae la Dikgang

Botswana o bega dikgêtse tsa ntlha tsa #COVID-19

184

Tona ya Boitekanêlô kwa Botswana, Dr Lemogang Kwape o netefaditse ‘sigong bono fa go na le dikgêtse di le tharo tsa bao ba tshwaêditswêng ke mogare wa Corona wa Covid-19 kwa nageng eo.

Kwape o tlhalositse mo palôpônong ya bosetšhaba gore bao ba tshwaêtsêgilêng ke banna ba le babedi le mosadi a le mongwe.

Go ya ka Kwape, bao ba tshwaêtsêgilêng bano, ba ne ba tsamaetse kwa Thailand le United Kingdom go sa le gale.

Metswedi ya dikgang kwa Botswana e nôpotse Kwape a tlhalosa gore boraro bo bo tshwaêtsêgilêng bono, bo tswa mo bathong ba le 191 bao ba dirilweng ditekô tsa Covid-19.

Go solofetswe gore Puso ya Botswana le Lefapha la Boitekanêlô e tla itsise Batswana ka dikgatô go ya pele tebang le go thibêla kanamô ya mogare go ya pele.

Comments