Legae la Dikgang

@PrinceKaybee_SA le @FifiCooperSan ke badiragatsibagolo ba monongwaga ba Mabeskraal Facebook Party

138

Tiragatso ya 2019 ya Mabeskraal Facebook Party e tlile go tshwarwa ka 26 Sedimonthole kwa Tlhabologang Jazz Pub kwa go itsiweng e le kwa Jacob mo go ba bantsi.

Tiragatso eno e mo go yona ngwaga le ngwaga go diragatsang ba bangwe ba DiDJ tseo di itshupileng mo Mabeskraal le bosetšhaba, e tsêwa jaaka e nngwe ya tse di tona mo lenaaneng la ditiragatso tsa mmino mo Moses Kotane mme e aga e ngôka barati ba mmino go tswa mafelo a a farologaneng mo nageng.

Fifi Cooper. Setshwantsho: Se rebotswe.

Mo dingwageng tseo di fetileng baopedi le DiDj jaaka Lady Zamar, Dj Shimza, Blaklez, Beat Spirit, Christos, Ralph Gum ba kgabotse mo seralêng sa Facebook Party mme monongwaga go solofetswe gore Prince Kaybee le Fifi Cooper ba tla lere monate yo o tswang ka ditsebe fa ba tlaabo ba refosana seralê le DiDj tsa selegae jaaka Jambo Wa Africa, Hooper, Cata, Pepcee le baopedi jaaka The Don & Greg, Kaypee Wa Lehipi, Dancehall Movement le ba bangwe.

Diticket tsa go nna karolo ya tiragatso ya monongwaga di santse di le teng mme di ka bonwa kwa go Dj Jambola mo dinomorong tseno 0767975709.

Comments