Legae la Dikgang

#RSF2019. Ka gangwe fela seralê e be se fifala

109

Monate o ne o santse o tsweletse, go gôtêla go ya pele fa ka gangwe seralê mo mabaleng a Royal Bafokeng se fifala ka nako eo go neng go diragatsa DJ Tira.

Le fa gona ga jaana go fifetse mo seralêng ebile go sena seopodi sepe seo se diragatsang, seno go lebêga se sa senya maikutlo a monyakaladi a a ka kwano.

Ga go ise go netafatshege gore bothata ke eng, fela go ya ka bangwe bao ba dirang kwa seralêng, go utlwala digenerator tseo di dirisetswang go tshameka mmino kwa seralêng di feletswe ke mafura (petrol).

Comments