Legae la Dikgang

Lêbêlêla: #RSF2019

113

Tiragatso ya monongwaga ya Rustenburg Summer Fiesta e tsweletse mo mabaleng a metshamekô a Royal Bafokeng mo Rustenburg.

Ga jaana badiragatsi ba selegae bao ba santseng ba fatlhoga mo merêrông ya mmino ke bona ba diragatsang.

Go solofetswe gore badiragatsi bao ba akaretsang Dj Shimza, Dj Maphorisa ba tlile go diragatsa go akaretsa le sekgantswane sa Nigeria Wizkid.

Lebêlêla tse dingwe tsa dintlhakgolo tsa tiragatso eno mo dividiong tse di latelang.

Lobisa wee bowa koo o a gaiwa
Comments