Legae la Dikgang

#NTCE2019 Re buisane le basha ba setlamo sa digital tourism sa Phoka Africa ka tiro eo ba e dirang mo go tsa bojanala

230

Baithuti le bannaleseabê mo go tsa bojanala ba ne go simolola ka Labone 19 Lwetse 2019 go fitlha ka Lamatlhatso 21 Lwetse 2019 ba thologêla kwa The Royal Marang Hotel, Rustenburg go tsenela dipontsho tsa bosetšhaba tsa ditiro mo go tsa bojanala.

Kwa go tsona dipontsho tse re buisane le basha ba Phoka Africa go re bolelela ka setlamô sa bona seo maikaelelo a sona e leng go tlhagisa mafelo a bojanala ao batho ba sa itseng ka ona.

Reetsa puisano ya rona le Phoka Africa fano:

Phoka Africa ba tlhalosa ka sethêô sa bona seo se dirang digital tourism.
Comments