Legae la Dikgang

Boôkêlô ba Moses Kotane bo keteka letsatsi la Mandela ka go tsosolosa tshingwana ya merôgô

130

Boôkêlô ba selegae ba Moses Kotane bo bone go le matshwanedi go keteka letsatsi la go gopola botsalo ba yo mongwe wa balwêla ditshwanêlô tsa botho, Nelson Mandela, ka go tsosolosa tshingwana ya merôgô ya boôkêlô.

Go ya ka motlhankêla mo kantorong ya bogokaganyi ya boôkêlô, Mme Omphile Diswai, tshingwana e ikaeletswe gore e tla re mo isagong e thuse ka go abêla balwetse merôgô.

Seno e tla be e le go netefatsa gore balwetse ba nwa melemô ya bona ba ntse ba ja dijo tseo di agang mebele ya bona, e leng seo se thusang go netefatsa bophelô bo boleele.

Motlhankêla Mokhuduthamaga Mogolo wa boôkelô, Mme Dineo Moromane, a re ba lemogile gore bontsi ba balwetse bao ba amogêlwang mo boôkêlông, segolobogolo bana, ba na le phêphêlôtlase mme tshingwana e tla thusa go samagana le bothata jono.

Badiri go ya mafapha ao a farologaneng a boôkêlô ba ne ba semeletse ba tlhagola ebile ba pêta go baakanya tshingwana.

Rêêtsa puisano ya Dikgang24 le Motlhankêla Khuduthamaga Mogolo wa boôkelô Mme Dineo Moromane mo kgatisong e e latelang.

Comments