Legae la Dikgang

Tonakgolo ya @NWPGOV o itsise Bakhuduthamaga

141

Tonakgolo Job Mokgoro gammôgô le Bakhuduthamaga bao ba tlileng go okama mafapha a Puso mo tsamaisong ya borataro. Setshwantsho: Puso ya Porôfênse | Facebook.

Mahikeng. Tonakgolo ya Bokone Bophirima o itsisitse Bakhuduthamaga bao mmôgô le ena ba tlileng go kgweetsa tlamêlô ya ditirêlô. Tonakgolo o dirile seno tshokologô ka Labobedi 28 Motsheganong 2019, letsatsi morago ga go ikanisiwa go tsaya semmuso marapô a puso.

Mo pegêlông fa a ne itsise maina a Bakhuduthamaga, Tonakgolo o tlhalositse fa a se kitla a emêla manyofonyofo, go utswiwa ga dithoto tsa puso kgotsa go sa tsamaisiwe pila ga puso.

Tonakgolo o tlhalositse fa Bakhuduthamaga bao a ba tlhopileng e le borre le bomme bao ba nang le semelô se sentle ka bokgoni le maikaêlêlô a go itlhagenedisa thêbolêlô ya ditirêlô kwa baaging.

Re a dumelana re le Khuduthamaga gore re badiredi ba baagi mme ka jalo ga re kitla re itlhokomolosa ditlhôkêgô tsa baagi ba Bokone Bophirima, ebile ga re kitla re dira tseo di sa tsamaelanang le dikantoro tsa rona.

Mokgoro o tsweletse ka go tlhalosa gore ba ikêma ka gore go tlhôphiwa ga bona ga go ba neye maêmô a go ikhumisa mme ke pitso ya go dirêla bao ba ba tlhôphileng le go ba nêêla maikarabêlô a go ba tlamêla ka botshelo jo bo botoka.

Bakhuduthamaga bao ba tlhôpilweng ke:

Motlalepule Rosho | Matlôtlô

Wendy Matsemela | Thutô

Madoda Sambatha | Boitekanêlô

Boitumelo Moiloa | Tswêletsopele ya Loagô

Oagile Saliva Molapisi | Ditirêlô tsa Setšhaba le Ditsela

Sello Lehari | Tshirêlêtsêgô ya Baagi le tsamaiso ya dipalangwa

Desbo Mohono | Tswêletsopele ya Temôthuô le Metsemagae

Tsotso Tlhapi | Botaki, Ngwaô, Metshamekô le Boitapoloso

Keneitswe Mosenogi | Tswêletsopele ya Itsholêlô, Tikologô le Bojanala

Gordon Kegakilwe | Puso-tshwaraganêlô, Matlo le Merêrô ya Setsô

Comments