Legae la Dikgang

Modiri wa thuso ya potlakô o tshwaretswe go tshola diritibatsi

105

Modiri wa thuso ya potlakô o tshwerwe le go tlhagelela fa pele ga kgotlatshêkêlô fa morago ga gore Mapodisi a fitlhele a tshwerwe matlapana a seritibatsi sa cocaine sa bolekanyetso ba R650 000, 00.

Go ya ka Molefetêntê Kôlônêlê Amanda Funani, mmelaêlwa o tshwerwe morago ga gore Mapodisi a mo emise le go phuruphutsa sejanaga sa gagwe mo mmileng wa R510.

Funani o kaile fa Mapodisi a nêêtswe tshedimosetso ka ga modiri wa thuso ya potlakô yo o go kailweng fa a tshwere diritibatsi.

Mapodisi a ne a emisa koloi ya ditirêlô tsa potlakô eo mmelaêlwa a neng a tsamaya ka yona, ba e phuruphutsa mme ba fitlhela dikgwama di le tharo di na le matlapana a seritibatsi sa cocaine.

Comments