Legae la Dikgang

Go tswa kwa go kopeng go agêlwa sethêô sa Saense go ya kwa go ipelaetseng ka go nêwa tiro e ntsi ya legae. Baithuti ba bua le Tona Mmamoloko Kubayi-Ngubane

249

Baithuti ba ne ba nêwa tšhono ya go botsa Tona ya Saense le Botegeniki, Mme Mmamoloko Kubayi-Ngubane dipotso ka nako ya dipôntshô tsa dithutô tsa Saense le Dipalo tseo di neng di tshwaretswe kwa Ben Marais Hall mo Rustenburg. Lebêlêla video e e latelang go bona dipotso le dikopo tsa bona.

https://dikgang24.news/2019/03/lebelela-maele-le-thuto-tona-mmamoloko-kubayi-ngubane-o-bua-le-baithuti-ba-maths-le-saense/

Kwa bofelong jwa tsotlhe yo mongwe wa baithuti o tlhalositse fa a ungwêtse ebile dipôntshô di mo tswetse mosola.

Comments