Legae la Dikgang

Dipaakanyo #NWSOPA2019 tsa go nêêlana ka puo ya seêmô sa Porôfênse di tsweletse

126

Dipaakanyo di tsweletse mo motsemošhate Mahikeng go nêêlana ga ga Tonakgolo ya Porôfênse ya Bokone Bophirima ka puo ya seêmô sa Porôfênse.

Puo ya seêmô sa Porôfênse e neêlwa ke Tonakgolo go ala phatê ya seo puso e ikaêlêlang go se dira mo ngwageng yo mosha wa go bulwa ga kgotlathêômolao.

Setlhopha sa mmino sa mapodisi a Aforika Borwa a tsweletse ka dipaakanyo tsa go amogela Tonakgolo

Mo puong ya gagwe Tonakgolo Job Mokgoro o solofetswe go ama ditharabololo tseo puso e tlileng go di tsenya tirisong go samagana le dikgwêtlhô tsa thebolêlô ya ditirêlô tseo baagi ba Porôfênse ba ntseng ba lela ka tsona.

https://dikgang24.news/2019/02/nwpgov-nwsopa2019-tonakgolo-job-mokgoro-o-solofetswe-go-bua-ka-dintlha-dife/

Mokgoro o solofetswe gape go leba kwa morago go bua ka diphitlhêlêlô tsa Puso mo dingwageng di le 25 tseo di fetileng, seno e le ka ntlha ya fa naga e ya ditlhophong tsa bosetšhaba le diporôfênse ka kgwedi ya Motsheganong monongwaga. Mokgoro o solofetswe go bua mo nakong e gautshwane.

Comments