Legae la Dikgang

Mamusa e tlile go amogela baeng go keteka letsatsi la dijo

128

Porôfênse ya Bokone Bophirima e tlile go keteka letsatsi la Lefatshe la Dijo ka Labone 11 Diphalane 2018

Tiragalo eno eo e ketikiwang lefatshe ka bophara fa Diphalane a le 16, e tlile go tshwarelwa kwa toropong ya Schweizer-Reneke ka Labone 11 Diphalane 2018.

Go solofetswe fa Mokhuduthamaga wa Lefapha la Selegae, Tikologo le Tsweletsopele ya temôthuo mo Porôfênseng ya Bokone Bophirima, Manketsi Tlhape a tla lotologa ka leano la lefapha la go samagana le phediso ya tlala mmôgô le go itsise ka katlêgô ya letsholo la Letsema la Mantshatlala.

Pegêlô eo e rebotsweng ke Lefapha e tlhalosa fa letsatsi la dijo le beetswe thoko go samagana le tlala go dikologa lefatshe.

Dijo di tshwanetse go nna tshwanelo ya botlhe, mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go bona dijo tseo di nang le dikotla ebile di babalesegile.

Puso ya Porôfênse e ne ya tlhôma letsholo la Mantshatlala mo Lefapheng la Selegae, Tikologo le Tsweletsopele ya temôthuo go fedisa tlala, mme go lebeletswe gore Tlhape o tla anegela Setšhaba ka ga katlêgô ya letsholo leno mo ketekong eo moanô wa yona e leng ‘ditiro tsa rona bokamoso jwa rona.’

Comments