Legae la Dikgang

Boo- Mfi le Moeng ba kopa go batlisiwa Peter Mfi

198

Boo- Mfi le Moeng kwa motseng wa Magong mo pusoselegaeng ya Moses Kotane, ba kopa go batlisiwa Rre Peter Mfi.

Go ya ka wa lesika Mme Carol Setshogoe, Rre Peter Mfi yo o mo setshwantshong se se fa godimo, o bonwe labofelo kwa Motseng wa Magong fa Moranang a rogwa monongwaga a pagama bese eo e neng e ya kwa toropong ya Rustenburg.

Mme Carol Setshogoe o tlhalositse gore Rre Peter Mfi ga a itekanela sentle gonne a na le go latlhegelwa ke tlhaloganyo.

Kgetsi ya motho yo o timetseng e butswe kwa sepodising mme go kopiwa gore yo o ka bonang Rre Peter Mfi a itsise mapodisi a a gaufi kgotsa ba ikgolaganye le Rre Jacob Moeng yo e leng Malome wa ga Rre Peter Mfi mo nomorong ya mogala ya 078 597 6668.

Fifing go tshwarwana ka dikobo bagaetsho.

Comments