Legae la Dikgang

E laditse tlhogo tilodikgolo ya nagaselegae ya pele ya Bophuthatswana

126

Ba dikgang tsa tirelokgaso ya bosechaba ya Aforika Borwa ba itsisitse fa Moeteledipele wa nagaselegae ya pele ya Bophuthatswana, Tautona Kgosi Lucas Manyane Mangope, a fudugile mo lefatsheng le le ka kwano.

Mangope o ne a etelela nagaselegae ya Bophuthatswana pele go tloga ka 6 Sedimonthole 1977 go fitlhela ka 13 Mopitlwe 1994 fa nagaselegae eno e aparetswe ke dikhuduego morago ga gore Mangope a gatelele gore Bophuthatswana ga e kitla e nna karolo ya Aforika Borwa yo o mosha.

 

 

 

 

 

 

 

Comments